Ayurvéda

 

Čo je Ayurvéda? 

    V zjednodušenom slovazmysle môžeme Ayurvédu chápať ako náuku o šťastnom živote.

AYUR znamená život a VÉDA je veda (náuka, poznanie). Je to komplexný a nadčasový systém, ktorý v sebe zahŕňa akési návody ako žiť, aby sme boli zdraví, šťastní a úspešní. Zahŕňa mnoho doporučení a zásad, ktoré sú individuálne pre každého človeka s prihliadnutím na jeho konštitúciu. Dôležitým uvedomením, je fakt že Ayurvédu nevymysleli ľudia.

Je to božský manuál na údržbu a správne fungovanie nášho teľa. Preto je Ayurvéda v svojej podstate nemená,

lebo je dokonalá, je darom od Boha.


Prvé spisy sú staré vyše 5 000 rokov, dovtedy sa šírila iba ústne a preto je veľmi zložité odhadovať jej vek.

Čo je však isté, Ayurvéda zásadným spôsobom ovplyvnila, pri šíreni buddhizmu, tradičnú čínsku medicínu, egyptské lekárstvo a hlavne, o čom sa málo hovorí, staré grécke lekárstvo, ktoré sa stalo základom európskej medicíny.

Námietka, že Ayurvéda je pre Európu cudzí systém, preto neobstojí. Práve naopak, Ayurvéda a európske myslenie vychádzajú z rovnakej tradície, akurát postupom času sa tieto systémy rozišli. 

The_Susruta-Samhita_or_Sahottara-Tantra_

Čo je indické, nemusí byť ayurvédske ...

    Veľmi častou chybou je spojovať Ayurvédu s indickou kultúrou. Samozrejme je pravdou, že v Indií a na Srí Lanke sa udržala v panenskej podobe, ale jej rozšírenie je omnoho väčšie. Ayurvéda je praktikována v rôznych kultúrnych zemiach. Od pradávna ju praktikovali a i praktikujú ľudia hlásiaci sa k hinduizmu, buddhizmu, islámu i kresťanstvu.
 

Možno ju praktikovať v rozných zemepisných šírkach, kdekoľvek na svete. Je to čisté božské účenie, ktoré je tak široké že si v ňom každý jeden človek môže nájsť recept na svoje problémy, nech sú akéhokoľvek charakteru.

Praktická Ayurvéda však nie je pre všetkých ľudí, ale iba pre tých ktorí sú ochotní na sebe pracovať. 

    Ayurvéda je velice tolerantná. Akýkoľvek sposob smerujúci k cieľu je správny.

Koniec koncov taký je i život a Ayurvéda je véda o živote.

5 živlov a 3 dóše

Jednou zo základnych myšlienok Ayurvédy je, že vesmír je jeden veľký organizmus.

Všetci sme prepojení a tvoríme jeden celok. Tak ako sú naše telá tvorené nekonečným množstvom

buniek, tak i my sme nepatrné bunky vesmírneho organizmu. Všetko čo existuje vonku, má

svoj odraz vo vnútornom vesmíre každej živej bytosti. Z toho vyplýva i známe "ako hore, tak i dole." 


Celý tento Vesmír je tvorený 5 živlovými prvkami:

  • Zem

  • Voda

  • Oheň

  • Vzduch

  • Éter

VPK.png

Týchto 5 prvok vytvára 3 dóše, ktoré môžeme chápať ako energiu alebo princípy, prestupujúce celú prírodu. Vyskytujú sa všade a vždy spoločne v rôznej kombinácií. Pomer jednotlivých dóš vo výslednej zmesi nám dáva celkový obraz :

  • VÁTA - tvorená Éterom a Vzduchom

  • PITTA - tvorená Ohňom a Vodou

  • KAPHA - tvorená Vodou a Zemou

Základom klinickej Ayurvédy (liečenia chorob) je znižovanie nerovnováhy medzi konštitúciou dóš pri narodení a aktuálnou konštitúciou dóš. Konštitúcia sa dá pre lepšie pochopenia nazvať i stavom. Optimálne je keď sa stav pri narodení rovná aktualnému stavu. Vtedy je telo zdravé, samo sa lieči a funguje ako má. 

Svoj pôvodný a aktuálny stav nám zistí pomocou tepovej diagnostiky skúsený a certifikovaný ayurvédsky terapeut. Následne nám stanoví doporučenia, ktoré sú jedinečné iba pre nás. V tom je Ayurvéda unikátna, rieši každého človeka zvlášť, pretože čo jednému pomáha druhému môže škodiť. A naopak.

Prečo ayurvédské sviečky?

Je známe, že aromaterapia a kolorterapia sú jedny z najlepších prostriedkov, ktorými sa nechá ovplyvniť ľudské podvedomie a psychika. Práve preto esenciálne oleje v spojení s farbami veľmi dobre harmonizujú naše dóše.

Esenciálne oleje v ayurvédskych sviečkach sú, za pomoci ayurvédského terapeuta a učiteľa, presne namiešané pre každú jednotlivú dóšu. Jednu dóšu reprezentuje jedna alebo viacej špecifických vôní, ktoré sú v zmesi zastúpené spolu s ďalšími, ktoré sa navzájom prepojujú a prinášajú čo najsilnejší účinok

Čo znamená aromaterapia a kolorterapia pomocou ayurvédskej sviečky? 

 
    K harmonizácií jednotlivých dóš sa používajú esenciálne oleje. Účinné sú iba 100% prírodné, syntetické vonné oleje totiž postrádajú liečivú silu rastlín a komplexnú paletu vzájomne na seba posobiacich látok, ktoré vznikajú jedine v prírode. Esenciálne oleje sú prírodné látky a ich účinok je v súznení s potrebami tela i duše. Prírodné esencie taktiež vysielajú určité vibrácie, ktoré pôsobia priamo, bez potreby nosu. Pri harmonizácií dóš sa uplatňujú obe formy prenosu.

Pre každú dóšu sa používa iná špeciálne namiešaná zmes esenciálnych olejov.  

 
    Ayurvédske sviečy využívajú i kolorterapiu. Sviečka je vždy vo farbe danej dóše. Farba rovnako ako vôňa vysiela určitú vibráciu a ovplyvňuje nás bez toho, aby sme o tom rozhodovali vedome.  

Sviečky teda dokonale spojujú aromaterpiu a kolorterapiu v jedno. Výhodou sviečok je i vznikajúci oheň, ktorý ma sám o sebe čistiacu funkciu. Oheň sa už odpradávna používa pri rôzných náboženských a očistných rituáloch. Ma totiž schopnosť spáliť všetko zlé a nepotrebné, očisťuje priestor, navodzuje pocit kľudu a harmónie, umocňuje odpočinok a naviac zútuľňuje náš domov.

Ako na to?

Na predošlej stránke nájdeš základný prehľad dóš, stručnú charakteristiku každej dóše a preklik na všeobecnú charakteristiku dóš = prejavy človeka s prevahou danej dóše, faktory zvyšujúce dóšu a príznaky zhoršenej dóše. Ayurvédske sviečky slúžia ako pomocný prostriedok pri jednotlivých praktikách a cvičeniach. Presný liečebný postup a presnú diagnostiku Ti dokáže stanoviť Tvoj ayurvédsky terapeut. 

    S istotou môžeš ayurvédske sviečky využiť napríklad pri meditácií na konkrétnu dóšu,

pri harmonizačnej masáži, cvičení jógy alebo pri inej duchovnej praktike či rituále. 

Ak Ti je niečo nejasné kľudne nám napíš a rádi Ti poradíme. Napísať môžeš cez sociálne siete alebo kontaktný formulár.